true or false

2 comments,0 shares,3 likes
Ali khan 007
over 2 years

sab aay bari misabit to yahi hai ky ap por os ko bata nai saktay that how much u love her nai to dosti be gaye pir