Log kanton se bach kar chalte hain
hum ne pholon se zakhm khaye hain....
tum gaeron ke bat karte ho......
hum ne apne b azmaye hain.
😔💔

0 comments,0 shares,2 likes